SAĞLIK İŞ GÜVENLİĞİ ve ÇEVRE POLİTİKAMIZ


“İnsanı koru. Çevreyi koru. Sıfır kaza için çalış”


SEM Elektriğin birincil amacı işin yapımı esnasında oluşabilecek etkilerden insanları ve çevreyi korumaktır. Bizim işimizde başarılı olmak için, tüm seviyelerde tüm risklerin planlı ve sistematik şekilde tanımlanması, elenmesi ve azaltılması gereklidir. Sağlık, güvenlik ve çevre risklerinin denetimi önceliktir. Bu yönetim anlayışı, kendini: “İnsanı koru. Çevreyi koru. Sıfır kaza için çalış” sloganlarında da göstermektedir.
SEM Elektrik, tüm iş aktivitelerinde işin gerektirdiği ulusal ve uluslararası standartlar ve talimatlar ile sağlık, iş güvenliği ve çevre yönetmelik ve kanunlarına harfiyen uyacağını beyan eder.


SEM Elektrik olarak temel amaçlarımızdan biri; çalışanlar ve topluma açık bir şekilde yaklaşarak sadece ilgili kurum ve kuruluşlarla iyi iletişim kurulması değil, toplumun geneline geniş ölçekte katma değer sağlamaktır.